[+] Giao dịch thỏa thuận
Chào mua
Mã CK Gía Khối lượng Thời gian
Khớp lệnh
Mã CK Gía Khối lượng Giá trị
Chào bán
Mã CK Gía Khối lượng Thời gian
VN-INDEX

KLGD: GTGD:
Phiên GD VN-Index KLGD GTGD Số CK tăng/giảm
Mở cửa
Liên tục
Đóng cửa
Ctrl+Click vào chứng khoán để Xem Biểu đồ, Click để hiển thị/bỏ hiển thị Ưu tiên